Dhr. Vonk, POH-GGZ

POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheid Zorg)

De functie

In de laatste 10 jaar is de functie ontstaan omdat we meer zorg nabij huis en in de eerste lijn (huisarts) willen organiseren. Dit omdat de hulp dichter bij huis is en daardoor vertrouwder en vaak voldoende en, niet geheel onbelangrijk, goedkoper. (De zorg valt onder huisartsenzorg. U hoeft dan niet bij te betalen).

De POH-GGZ is deskundig op het gebied van psychische en sociale vragen en problemen. U kunt in overleg met de huisarts verwezen worden naar de POH, als er meer aan de hand is dan alleen lichamelijke klachten. Dit kan gaan van bv. stress (denk aan burn-out), angsten tot een sombere stemming en andere problemen.

Willem Vonk

Ik heb in 2017 de opleiding POH-GGZ afgerond. Dit na een lange carrière als HBO-Verpleegkundige in de psychiatrie. De zogenoemde 2e lijn (Specialistische-GGZ)

In mijn rol als POH-GGZ voel ik mij heel erg thuis. Dit komt omdat ik gebruik kan maken van alle kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan en deze zo kan aanwenden dat u zich gehoord voelt en we samen ontdekken wat er nodig is om een antwoord te vinden op uw vragen of problemen.

Werkwijze

Voor u is het mogelijk de eerste keer dat u bij een POH-GGZ komt. Wat kunt u verwachten mij als POH-GGZ?

In een eerste gesprek (intake) hebben we tijd om kennis te maken. Ik vind het belangrijk dat u zich op u gemak kunt voelen. Ik vind het zelf fijn als iemand oprecht en zonder oordeel naar mij wil luisteren. Dit is dan ook wat u van mij kunt verwachten.

Vanuit mijn deskundigheid kan ik met u vaststellen welke factoren van invloed zijn op uw problemen.  Vanuit daar zijn er verschillende mogelijkheden; Ik kan u een periode begeleiden/ behandelen d.m.v. gerichte gesprekken. Tevens kan ik u in overleg met de huisarts, doorverwijzen naar andere hulpverleners. U kunt hierbij denken aan psycholoog, psychotherapeut, psychiater maar ook aan een advies om naar maatschappelijk werk te gaan of bijvoorbeeld haptonoom of andere vormen van therapie.

Binnen mijn begeleiding maak ik ook gebruik van met zogenaamde eHealth programma’s.  Dit zijn speciaal ontworpen therapie programma’s waarbij u thuis aan de hand van filmpjes, video’s en opdrachten, actief bezig kunt zijn met werken aan datgene waar u verandering in wenst.

Het kan ook zijn dat uw klachten al bekend zijn en u een traject van behandeling achter de rug hebt. Ik kan u dan als POH-GGZ ook langere tijd op een lage frequentie (1 maal per maand) spreken en u zo ondersteunen in een zo optimaal mogelijk functioneren.

© 2016 Drs. A. Akkerman-Affara - Webdesign door Falcon Media
Scroll naar boven