Afspraak maken

Wij zijn op werkdagen van 8 tot 12 uur bereikbaar op telefoonnummer 050 312 73 15 voor:

  • het maken van afspraken voor een consult;
  • aanvragen van een telefonisch consult;
  • het maken van een afspraak voor bloedprikken;
  • het opvragen van uitslagen;
  • het aanvragen van een visite;
  • inlichtingen over medicatie;
  • gezondheids- of andere hulpvragen.

In geval van spoed kunt u op werkdagen de praktijk van 8 tot 17 uur bereiken op telefoonnummer 050 313 68 84.

In geval van een acute, levensbedreigende situatie belt u altijd 112.

Avond, nacht en weekend

Op werkdagen van 17 uur tot de volgende ochtend 8 uur, tijdens het weekeinde of op feestdagen kunt u, voor spoedeisende gevallen of dringende vragen, contact opnemen met de Doktersdienst Groningen.

In geval van een acute, levensbedreigende situatie belt u altijd 112.

Urine- of ander onderzoek

Monsters voor urine- of ander onderzoek kunt u dagelijks tussen 8 en 10 uur op de praktijk langsbrengen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden doktersassistenten en co-assistenten op. Het kan voorkomen dat er soms overleg plaats dient te vinden tussen de stagiaires en begeleider, waardoor uw gesprek soms iets langer duurt dan normaal.

Heeft u dit liever niet? Dan kunt u dit altijd aangeven voorafgaand het consult.

De stagair(e) doktersassistent(e) is een student in opleiding tot het plannen van afspraken, triageren van een probleem of het verrichten van kleine medische handelingen zoals het uitspuiten van oren of het meten van de bloeddruk.

De co-assistent(e) is een geneeskundestudent die ervaring opdoet in de praktijk. Deze semi-arts neemt soms het consult van de arts over. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een bevoegd arts en met uw toestemming.