Kwaliteit

NHG-geaccrediteerde praktijk

De praktijk biedt reguliere huisartsgeneeskundige zorg waarbij wordt voldaan aan de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We voldoen aan de geldende wetgeving en we voeren onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de NHG-standaarden en richtlijnen. Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van de NPA. In december 2023 zijn wij opnieuw door de NPA geaccrediteerd.

De praktijk heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Meer informatie is te lezen bij onze pagina Klachten.

De praktijk houdt zich aan de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie lees je in ons Privacybeleid.

Daarnaast stelt de praktijk zich, zowel intern als extern, toetsbaar op en laat zich visiteren en controleren.