Ons team

Algemene informatie team

Wilt u weten wat de verschillende beroepen in de huisartsenpraktijk eigenlijk inhouden? Kijk dan eens bij Thuisarts.nl.

Het team van Huisartsenpraktijk Groningen bestaat uit:

Huisartsen:

Mw. Drs. A. Affara is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Dhr. Drs. H. de Graaf is aanwezig op woensdag.

Doktersassistentes:

Silvia is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Margriet is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.
Marion is aanwezig op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Praktijkondersteuners:

Mw. Y.J. Vos, de praktijkondersteuner bij chronische ziektes, is aanwezig op donderdag van 8 tot 17 uur en om de week op woensdag van 8 tot 17 uur.
Mw. M. Plas, de praktijkondersteuner bij psychische klachten is aanwezig op maandag tussen 8:30 en 15 uur.

Praktijkmanager:

Mw. Y. de Rapper is aanwezig op vrijdag.

Fysiotherapeut:

Dhr. E. Kloosterman is aanwezig op de maandag.

Diëtiste:

Mw. J. Friso is aanwezig op de vrijdagmiddag.

 Dokter Mw. Drs. A. Affara

Dokter Mw. Drs. A. Affara

Huisarts - BIG 39054148101

Dokter A. Affara is huisarts en praktijkeigenaar. Zij werkt op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Dokter Affara heeft geneeskunde gestudeerd in Groningen. Daarna heeft zij een aantal jaren gewerkt als verzekeringsarts en consultatiebureau-arts. Na het afronden van de huisartsenopleiding (2007) heeft zij bij verschillende praktijken in de provincie Groningen gewerkt.
Sinds april 2016 is zij praktijkhouder aan de Coehoornsingel in de stad Groningen. Haar bijzondere interessegebieden zijn kindergeneeskunde, longziekten en chirurgie. Naast Nederlands spreekt zij vloeiend Engels en Arabisch.

Dokter Dhr. Drs. De Graaf

Dokter Dhr. Drs. De Graaf

Huisarts - BIG 29918016401

Dokter H. de Graaf is huisarts en werkt op de woensdagen.

Dokter de Graaf heeft geneeskunde gestudeerd in Groningen. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in het verpleeghuis en op de spoedeisende hulp. De huisartsenopleiding heeft hij in Nijmegen gedaan. Na het afronden van de huisartsenopleiding is hij als waarnemend huisarts aan de slag gegaan in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.

Als huisarts is hij werkzaam bij huisartsenpraktijk Affara, in een instelling voor gehandicapten, doet hij spreekuren in de gevangenis en geeft hij les op een universiteit. Bijzondere interessegebieden zijn ouderengeneeskunde, sportgeneeskunde en dermatologie.
Naast het werk als huisarts heeft hij als hobby’s sporten, tuinieren en tekenen.

Mw. Y. Vos

Mw. Y. Vos

Praktijkondersteuner

Mw. Y. Vos is praktijkondersteuner bij chronische ziektes. Zij is aanwezig op de donderdag en één keer in de twee weken ook op de woensdag.

Mw. Vos heeft tot taak om de zorgprogramma’s diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, Astma en COPD binnen de praktijk te organiseren, structureren en uit te voeren. Daarvoor werkt zij nauw samen met dokter Affara en dokter De Graaf. Waar nodig heeft zij overleg met een diëtiste, podotherapeut, fysiotherapeut, thuiszorg, psycholoog en de (verpleegkundig) specialist in het ziekenhuis.

Zij heeft jarenlange ervaring als praktijkondersteuner en kan u ondersteunen bij het leren omgaan met uw chronische ziekte of leefstijlverandering. U bent daarbij zelf verantwoordelijk en neemt zelf de regie.

Via onze doktersassistentes kunt u bij haar een afspraak maken voor:

  • Diabetes contrôle (driemaandelijkse- en jaarcontrôle)
  • Hart en vaatziekten contrôle (driemaandelijkse- en jaar- contrôle)
  • Opstellen van een risicoprofiel hart- en vaatziekten
  • Longfunctie onderzoek
  • COPD contrôle (jaarlijkse- en tussencontrôles na periodes van verergering)
  • Inhalatie-instructie en contrôle
  • Begeleiding bij het stoppen met roken of leefstijlverandering.

De diagnostiek en het medicatiebeleid blijft onder de verantwoordelijkheid van dokter Affara. In nauw overleg en op regelmatige basis bespreken Mw. Vos en dokter Affara bovengenoemde punten.

Mw. M. Plas

Mw. M. Plas

Praktijkondersteuner

Mw. M. Plas werkt als Praktijkondersteuner bij psychische klachten. Zij is aanwezig op maandag tussen 8:30 en 15:00 uur

Op onze praktijk biedt zij verheldering en kortdurende begeleiding bij psychische of psychosociale klachten, zoals stemmingsklachten of levensfaseproblemen. Ook geeft zij advies over een eventuele doorverwijzing naar een psycholoog of een andere instelling voor psychische zorg.

Zij ondersteunt vanuit een holistische visie. Het geestelijk welbevinden van een persoon kan niet los worden gezien van bijvoorbeeld zijn of haar lichamelijk welbevinden, leefstijl en culturele achtergrond. Vanuit een positieve, betrokken en open houding probeert zij op heldere wijze aan te sluiten bij uw (hulp)vraag. Op verschillende levensgebieden stimuleert zij mensen, zodat zij uiteindelijk op eigen kracht een einddoel bereiken.

Er wordt ook gebruik gemaakt van eHealth programma’s. Dit zijn speciaal ontworpen therapieprogramma’s waarbij u thuis aan de hand van filmpjes, video’s en opdrachten, actief bezig kunt zijn met het werken aan datgene waar u verandering in wenst.

Silvia

Silvia

Doktersassistente

Silvia is vanaf 2017 werkzaam als doktersassistente bij onze praktijk. Ze werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Zij is één van onze doktersassistentes die u aan de telefoon kunt krijgen. De doktersassistent beantwoordt de telefoon en voert ook medische handelingen uit. De assistent kan bijvoorbeeld oren uitspuiten, plas (urine) onderzoeken, injecties geven en de bloeddruk meten. Verder geeft de assistent adviezen bij veel voorkomende klachten. De doktersassistent is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de doktersassistent beroepsgeheim.

Margriet

Margriet

Doktersassistente

Margriet is vanaf 2024 werkzaam als doktersassistente bij onze praktijk. Ze werkt op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Zij is één van onze doktersassistentes die u aan de telefoon kunt krijgen. De doktersassistent beantwoordt de telefoon en voert ook medische handelingen uit. De assistent kan bijvoorbeeld oren uitspuiten, plas (urine) onderzoeken, injecties geven en de bloeddruk meten. Verder geeft de assistent adviezen bij veel voorkomende klachten. De doktersassistent is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de doktersassistent beroepsgeheim.

Marion

Marion

Doktersassistente

Marion is vanaf 2023 werkzaam als doktersassistente bij onze praktijk. Ze werkt op de maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Zij is één van onze doktersassistentes die u aan de telefoon kunt krijgen. De doktersassistent beantwoordt de telefoon en voert ook medische handelingen uit. De assistent kan bijvoorbeeld oren uitspuiten, plas (urine) onderzoeken, injecties geven en de bloeddruk meten. Verder geeft de assistent adviezen bij veel voorkomende klachten. De doktersassistent is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de doktersassistent beroepsgeheim.

Mw. Y. de Rapper

Mw. Y. de Rapper

Praktijkmanager

Mw. Y. de Rapper is vanaf 2021 werkzaam als praktijkmanager. Ze werkt op de vrijdag.

Als praktijkmanager ondersteunt zij de praktijk op het gebied van kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financiën, huisvesting, automatisering en samenwerking. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd en ruimte om zich te richten op de patiënten.

Zij beschouwt het bevorderen van kwaliteit en tevredenheid voor patiënt en personeel als haar belangrijkste taak en zij zet zich in voor een gezonde organisatie.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden doktersassistenten en co-assistenten op.

De stagair(e) doktersassistent(e) is een student in opleiding tot het plannen van afspraken, triageren van een probleem of het verrichten van kleine medische handelingen zoals het uitspuiten van oren of het meten van de bloeddruk.

De co-assistent is een geneeskundestudent die ervaring opdoet in de praktijk. Deze semi-arts neemt soms het consult van de arts over. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een bevoegd arts en met uw toestemming.