Klachten

Heeft u een klacht? Bespreek het met ons!

We willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Wanneer u ontevreden bent, kunt u eerst uw klacht met ons bespreken. Dit kunt u doen door ons te bellen of door een klachtenformulier in te vullen en deze in te leveren bij onze praktijk. Wij proberen de klacht dan voor u op te lossen.

Als we het probleem niet voor u kunnen oplossen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klachten of probleem. De klachtenfunctionaris kan ook proberen te bemiddelen. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is te bereiken via Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg ( SKGE) via telefoonnummer 088 02 29 100.

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over de klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie is te vinden op www.skge.nl.